• Dnes je středa 29. března 2023, svátek má  Taťána.
Provozní doba:
Volejte nám:
Pro Vaše dotazy:

Všeobecné podmínky :

 • Pokud není domluveno jinak, účtuje dodavatel stěhování podle uvedené sazby dle předběžné kalkulace. Konečná částka odpovídá skutečnému času prací, spotřebě balícího materiálu a dopravy potřebné k dokončení zakázky.
 • První hodina se účtuje dodavatel celou, každou další hodinu účtuje po 15 min z uvedené sazby.
 • Balení, montáž a demontáž účtuje dodavatel dle stanovené sazby za stěhování.
 • Minimální účtovaná částka za stěhování je stanovena v ceníku služeb pro každé vozidlo.
 • Svátky a víkendy účtuje dodavatel stejnou částku jako ve všední den.
 • Patra nejsou účtována, pouze v případě břemen nad 100kg váhy.
 • Zapůjčení krabic je ZDARMA. Při zapůjčení krabic se skládá vratná záloha ve výši 60,-Kč / 1kus. Doba zapůjčení krabic je 30 dní není-li domluveno jinak. Nosnost krabice o rozměru cca (60x35x35) tedy standardního obalu je 30 kg.
 • Dovoz obalového materiálu je zpoplatněn částkou 350.-Kč při dopravě po Praze. Mimo Prahu účtujeme 12,-Kč / 1km oběma směry, minimálně 350,-Kč.
 • Dovoz obalového materiálu bude uskutečněn po telefonické dohodě.
 • Doprava pracovníků po Praze ZDARMA!
 • Zákazník se zavazuje vykonané služby uhradit po ukončení stěhovacích prací v hotovosti, pokud není předem domluveno jinak.
 • Dodavatel se zavazuje splnit úkol kvalitně a v rámci stanovené doby. Dodavatel se zavazuje splnit úkol
  v souladu se všemi technickými podmínkami.
 • Dodavatel je povinen vzít na vědomí všechny požadavky zákazníka týkající se výkonu práce.
 • Dodavatel je povinen informovat zákazníka v případě. že splnění požadavků zákazníka může být ohroženo nebo by mohlo dojít k poškození majetku zákazníka
 • V průběhu stěhování je dodavatel zodpovědný za svěřený majetek zadavatele
 • Souhrnné stěhovací služby jsou pojištěny u České pojišťovny a.s. do výše 1.000.000.- Kč.
 • Případná žádost o vyplacení škody je podmíněna řádným zabalením věcí. Na přání zákazníka je možné stěhované věci připojistit. Pojistky je možno využít při poškození movitých či nemovitých věcí dodavatelem.
 • Stanovený pracovník je zodpovědný za plynulý průběh (koordinuje průběh stěhovacích prací a ostatní pracovníky a je zplnomocněn k převzetí odměny za stěhovací práce).
 • Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli požadované pracovní podmínky (zajištění příjezdových cest a parkování na místech nakládky a vykládky, dále zajistit volný přístup do stěhovacích prostor, tj. schodiště či výtah).
 • Dodavatel započne s pracemi po zákazníkově souhlasu a provádí práce ve lhůtě na které se obě strany dohodly.
 • Všechny pře, ke kterým může dojít, jsou řešeny v souladu s příslušnými zákony. Vzniklé pře a spory, na kterých se strany nedohodnou, budou řešeny právní cestou v souladu s příslušnými zákony.
 • Na žádost zadavatele, může dodavatel zajistit ostrahu vozidla během nakládání, vykládání a přepravy! Cenu ostrahy vypočítáme na vaši žádost.
 • Pracovníci společnosti Stěhovací-servis.eu jednají podle svého nejlepšího vědomí a jsou připraveni Vám poskytnout výše uvedené služby té nejvyšší možné kvality.
 • Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a závazné po vytvoření objednávky stěhovacích prací!
 • Platný ceník sazeb lze prohlédnout na stránce ceník služeb .